Projekty w Gdyni z udziałem środków zewnętrznych europejskich

Zbiór zawiera projekty realizowane w Gdyni od 1995 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych europejskich. W pliku znajdują się następujące informacje:

 • Lata/okres programowania
 • Kategoria
 • Rodzaj projektu
 • Nazwa projektu
 • Nazwa programu (jeśli dotyczy)
 • Oś priorytetowa (jeśli dotyczy)
 • Działanie (jeśli dotyczy)
 • Poddziałanie (jeśli dotyczy)
 • Źródło finansowania
 • Akcja (jeśli dotyczy)
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu w zł
 • Dofinansowanie w zł
 • Opis projektu
 • Początek realizacji projektu zapisany w umowie
 • Koniec realizacji projektu
 • Status projektu
 • Realizujący projekt w Gdyni
 • Beneficjent (jeśli dotyczy)
 • Partner wiodący (jeśli dotyczy)
 • Lider w projekcie (jeśli dotyczy)
 • Partner w projekcie (jeśli dotyczy)
 • Partner stowarzyszony (jeśli dotyczy)
 • Jedn. Organizacyjna/Wydział UM Gdyni
 • URL do karty projektu
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu
 • Telefon stacjonarny osoby do kontaktu
 • E-mail osoby do kontaktu

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Opiekun m.stasiaczek@gdynia.pl
Ostatnia aktualizacja Marzec 22, 2024, 15:26 (CET)
Utworzony Listopad 23, 2018, 14:24 (CET)